Thema: conflicten

Begeleiding bij conflicten

De waarheid ligt ergens in het midden

Waar mensen met elkaar moeten samenwerken ontstaan conflicten. Dat is een feit. En dat is ergens een goed teken: het kan betekenen dat de basisveiligheid voldoende aanwezig is en mensen betrokken zijn bij elkaar en hun werk. Het betekent vaak ook dat de mensen die het aangaat de situatie belangrijk genoeg vinden. Een conflict ontstaat wanneer je een verschil van mening hebt over wat juist is: Het kan zijn dat een collega een stijl van begeleiden hanteert die de jouwe niet is, dat een collega veel te assertief of juist helemaal niet assertief reageert of niet openstaat voor andere inzichten. Een conflict kan ook tussen meer mensen plaatsvinden.

Een conflict is snel bereikt. Collega’s zoeken elkaar meestal niet uit en kunnen dus heel verschillend zijn. Die diversiteit is van grote meerwaarde in een team, mits verschillen worden gewaardeerd en conflicten ook effectief worden opgepakt.

 

Wanneer wordt een conflict een probleem?

Een conflict is pas een probleem door de manier waarop er wordt omgegaan met een conflict. Wat we veel meemaken in de zorg, is dat de mensgerichte stijl van conflicthantering de boventoon voert. Dat uit zich vooral in vermijding of overcompensatie: mensen gaan elkaar voor de ‘lieve vrede’ uit de weg, zoeken veiligheid bij collega’s met overeenkomstige ideeën met bondjes tot gevolg. Of gaan juist te hard hun best doen om aan verwachtingen te voldoen. De spanning die gepaard gaat met deze wijze van conflicthantering is altijd voelbaar. Hoe hard men ook probeert om het onderlinge ‘gedoe’ geen rol te laten spelen tijdens het werk. Een conflict tussen mensen op een afdeling heeft vrijwel altijd gevolgen voor de basisveiligheid. En een onveilig basisklimaat heeft directe gevolgen voor het plezier en de effectiviteit in de samenwerking. Je herkent het vast, dat je ergens binnenkomt en het vrijwel direct merkt als er conflicten spelen. Stel je voor hoe dat is voor cliënten die van jouw en collega’s afhankelijk zijn? Kortom, je hebt als hulpverlener de plicht om alles op alles te zetten een negatieve invloed op de sfeer positief te beïnvloeden. Jij verdient het om je veilig en gerespecteerd te voelen, zodat je ook echt ‘aanwezig’ bent voor je cliënt.

Hoe wordt een conflict een kans?

In de kern gaat het bij een conflict over een gebrek aan wederzijds begrip. Maar hoe bereik je dat als je tot in je tenen overtuigd bent van het feit dat jij het bij het rechte eind hebt? Volgens ons begint dat met het besef dat jouw waarheid niet de enige waarheid is en dat jouw stemming van grote invloed is op de sfeer. De tweede stap is het zoeken naar de overeenkomstige doelen. In de kern willen we als het goed is, namelijk allemaal goede zorg bieden en ons gerespecteerd voelen in ons werk. De manier waarop we ervaren dat dit ook daadwerkelijk zo is, die kan verschillend zijn. En dat is helemaal niet erg, wanneer we die verschillen van elkaar respecteren en benutten. Dat is de essentie van onze inzet bij conflicthantering tussen mensen.

We begeleiden bij conflicten en trainen mensen om hier zelf vaardig in te worden.

We helpen partijen (weer) naar elkaar te luisteren, overeenstemming te vinden in de gestelde doelen en creëren de ruimte waarbinnen mensen zelf hun oplossingen aandragen. Zodat je samen verder komt dan je daarvoor was. Omdat ieder conflict een kans is om elkaar beter te leren kennen en de samenwerking te optimaliseren.

Voor iedereen die in een conflictsituatie zit en daar in de kern graag uit wil komen, maar dat zonder begeleiding niet voor elkaar krijgt.

Het is van belang dat er bereidheid is om je in te zetten om tot een oplossing te komen. Dan komen we er in 1 tot 3 gesprekken wel uit. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld wanneer er teveel is gebeurd. Dan verbinden we ons zo lang als nodig om de gewenste harmonie te bereiken.

Als het gaat om meerdere partijen dan is het soms handig en wel zo praktisch om de gesprekken te organiseren op de eigen werkplek. Als het gaat om een conflict tussen twee mensen dan nodigen we mensen bij voorkeur uit bij ons op kantoor in Zutphen.

Het niveau is in een conflict niet van belang. Als de wil er is, is er voldaan aan de meest belangrijke voorwaarde om tot een goed resultaat te komen. We werken graag met iedereen die van een conflict een kans wil maken.

Ons aanbod

Contact

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief: