Beter samenwerken

Beter samenwerken

Wij leren mensen die samenwerken graag (weer) een team te worden en geen groep te blijven

Laat ons maar tijd besteden aan (complexe) problematiek in de samenwerking tussen mensen op een dynamische werkplek in de zorg. Wij zijn goed in het aanwakkeren van het zelfoplossend vermogen van mensen die samenwerken. Dat doen we door mensen te leren weer een team te worden en geen groep te blijven. In de loop van de jaren hebben we een schat aan ervaring opgedaan met teams die niet meer wisten welke weg ze moesten inslaan.

We zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat de aanspreekcultuur goed moet zijn, maar dat het ook helpend is als je weet hebt van elkaars drijfveer om dit werk te doen. Zo zijn er nog een heel aantal zaken die de samenwerking weer een boost kunnen geven. Echter, geen enkele vraag over samenwerking is hetzelfde. Dat maakt dat onze begeleiding er telkens anders uit ziet.

Wij kunnen je helpen grip te zoeken, weer te krijgen en te houden.

Intervisie
Zoals gezegd ziet iedere vraag er anders uit, zo ook onze inzet. Intervisie is in de gezondheidszorg echter een beproefde methode die we graag inzetten. Met intervisie werk je op een actieve manier aan effectiever gedrag. In intervisie-bijeenkomsten staan we stil bij actuele casuïstiek en zoeken we op een methodische manier naar oorzaken van vastgelopen situaties om uiteindelijk toe te werken naar werkbare oplossingen. Intervisie vindt altijd plaats in een groep zodat we met een aantal mensen kunnen meedenken in de richting van een oplossing. Tijdens een intervisiebijeenkomst praten we niet ‘zomaar’ over een situatie, maar dat doen we methodisch. Doen we dat niet, dan gaat het teveel lijken op een werkoverleg. Wij zijn overtuigd van het effect van intervisie en stellen onszelf altijd ten doel om deelnemers te leren hoe zij dit in de toekomst zelfstandig kunnen uitvoeren.

Na onze begeleiding mag je er op rekenen dat je heel precies kan aanwijzen waar het mis gaat in de samenwerking en wat je moet doen om op de lange termijn prettig met elkaar te werken.

Begeleiding bij (complexe) samenwerkingsvraagstukken is er voor ieder team dat problemen of uitdagingen ervaart in de samenwerking met elkaar.

De investering kan per situatie enorm verschillen. Soms is een aantal gesprekken of het organiseren van een teamdag genoeg, maar we hebben ook regelmatig locaties gedurende een jaar of langer begeleid.

De meeste trajecten die wij begeleiden vinden plaats op de eigen werkplek. Teamdagen organiseren we het liefst op een inspirerende locatie. Voor wat betreft de locatie geldt dat veel mogelijk is.

Uitdagingen in de samenwerking is niet voorbehouden aan een ‘niveau’. Iedereen die samenwerkt is welkom bij ons.

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief