Thema: vastgelopen casuïstiek

Casuïstiek: procesbegeleiding en consultatie

Als je lastige casuïstiek nog eens van alle kanten wilt bekijken helpen we je graag

Als je actief bent als hulpverlener dan zijn er dagen dat je van het ene naar het andere dilemma holt. Vaak worden snelle oplossingen gevraagd omdat het volgende dilemma zich alweer aandient. Wanneer je als hulpverlener te maken krijgt met een situatie die leidt tot spanning, onwetendheid of een verschil van visie kan onmacht, handelingsverlegenheid of zelfs een conflict ontstaan.

Casuïstiek: procesbegeleiding en consultatie 

In onze dagelijkse praktijk zien we regelmatig dat er bij vastgelopen casuïstiek gekozen wordt voor adhoc beslissingen of lange verbetertrajecten. Snelle beslissingen leiden meestal niet tot duurzame oplossingen en lange verbetertrajecten geven niet de energie die op korte termijn nodig is om verder te komen. Wij kunnen met een ervaren en frisse blik meedenken en -kijken. Wij zitten niet in dezelfde dynamiek die mogelijk al lange tijd speelt en zijn dus in staat om, zonder ‘last’ van het verleden, van een afstand mee te kijken.

Als je met één of meerdere cliënten in een dynamiek zit die frustreert en het licht aan het einde van de tunnel maar niet zichtbaar wordt, heb je behoefte aan een goed gesprek dat een praktische uitweg oplevert. Realistische handvatten die werken en die je morgen al kan oppakken.

We brengen een combinatie van kennis over uiteenlopende inhoudelijke vraagstukken en veel ervaring in diverse settingen waar zorg en ondersteuning aan mensen wordt geboden. We zijn in de gelegenheid om inhoudelijk mee te kijken en hebben veel ervaring met het ondersteunen van teamprocessen. We zijn ook in de gelegenheid om (aanvullende) diagnostiek te verzorgen, door een samenwerking met Fiept (zelfstandige praktijk van Stefan Stuivenberg, orthopedagoog)

Vastgelopen situaties gaan nooit alleen maar over de betreffende cliënt, maar ook over de betrokkenen er omheen. Onze adviezen zijn per definitie handelingsgericht en afgestemd op wat er in de dagelijkse praktijk mogelijk is. Als wij een bespreking begeleiden dan kijken we zowel inhoudelijk als organisatorisch naar de uitdaging die voorligt. Ons streven is daarbij altijd om snelheid te betrachten. Als je ons je uitdaging toevertrouwt doen wij ons uiterste best om je niet met een kluitje in het riet te sturen, maar richting te geven om vanaf morgen weer meer grip te ervaren.

 

Met onze betrokkenheid beloven we een maximale poging te doen de scherpe randen van een vastgelopen situatie weg te nemen en weer uitzicht te geven op de mogelijkheden. We kijken vanuit alle kanten naar een situatie en stemmen ons concrete advies af op wat er in de praktijk mogelijk is. Hierdoor zal het resultaat zijn dat betrokkenen weten wat ze vanaf morgen anders kunnen doen om een stap verder te komen.

Voor ieder team dat vastloopt in lastige casuïstiek. Als je ondanks alle pogingen niet meer ziet wat de mogelijkheden nog zijn maar er wel graag uit wil komen, dan ondersteunen wij graag met een frisse blik.

We stellen ons altijd ten doel om in relatief kort tijdsbestek van waarde te zijn. Om die reden is ons streven zo snel als kan te starten en zo snel als mogelijk te komen met een advies waarmee je verder kan.

We komen altijd op de werkplek zelf omdat dat ook de plek is waar de vraag zich voordoet. Voor ons is het belangrijk om te zien waar de situatie zich voordoet zodat we ook in staat zijn om in ons advies rekening te houden met de omstandigheden waarin de vraag zich afspeelt.

Het niveau is niet van belang. Wel is het van belang dat betrokkenen openstaan voor advies en bereid zijn, wellicht opnieuw, een situatie vanuit een andere bril te bekijken. In die zin vragen we een leergierige en open houding.

Ons aanbod

Contact

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief: