Persoonlijk Betrouwbaar Daadkrachtig

Leidinggevenden

Je moet haast wel een soort supermens zijn wil je als leidinggevende op alle fronten excelleren. Je bent verantwoordelijk voor het gebouw, de financiën, het personeel, de visie en ga zo maar door. Er zijn er maar weinig die op al deze terreinen succesvol zijn.

 

Wij trekken al een aantal jaren op met verschillende teams. We spreken in het verlengde daarvan daarom ook veel managers. De rol van de manager in relatie tot medewerkers kan van grote waarde zijn. Is de relatie prettig dan draagt dat bij aan een lerende en positieve werksfeer, maar in veel gevallen ligt het ingewikkeld. Managers verzuchten vaak bij ons dat ze niet snappen waarom dat ene team of die ene werknemer niet naar hem/haar is gekomen met een bepaald probleem. Of waarom wordt je toch om ieder wissewasje om raad gevraagd? Die verbazing snappen we, maar het is ook weer niet heel raar dat je als manager niet altijd of juist voortdurend geraadpleegd wordt. Of dat je plannen niet altijd direct worden overgenomen. De hiërarchische verhouding tussen manager en medewerker werpt in zichzelf vaak al een blokkade op. Daarnaast bestaan er vaak veel onuitgesproken verwachtingen. Je kan je als manager natuurlijk heel gelijkwaardig en toegankelijk opstellen, maar gelijk ben je niet. En hoe vrij de medewerker zich voelt, dat weet je niet.

WAJZ is regelmatig ingeschakeld als onafhankelijke derde bij het implementeren van nieuwe manieren van werken, een andere visie of het ombuigen van een negatieve werkcultuur naar een plezierige werkplek. Een werkplek waar mensen respectvol met elkaar omgaan, zich bewust zijn van hun grenzen en waar medewerkers gebruik maken van elkaars talenten. Om daar te komen moet de aanspreekcultuur veilig zijn, maar als je midden in de dynamiek zit lukt het vaak niet om die stip aan de horizon te bereiken. Managers doen er goed aan zich te realiseren dat zij vaak sociaal wenselijke antwoorden krijgen en dat is ook niet zo gek. Wij weten in korte tijd het vertrouwen te winnen en vanuit een frisse blik weer zaken om te buigen of andere manieren van werken een vliegende start te geven.

(Interim) managers en HR medewerkers benaderen ons wanneer zij deskundige hulp en ondersteuning zoeken bij vastgelopen situaties met individuele medewerkers, in teams en op afdelingen. Ervaar hoe je als manager mogelijk effectiever kan bijdragen aan een fijne werksfeer en de bevlogenheid van medewerkers.

Verbetering van de werkcultuur

Niets is zo bepalend op een afdeling als de werkcultuur

Het woord 'werkcultuur' moeten we regelmatig uitleggen. Het is een breed begrip waar vanalles onder kan vallen, maar wij bedoelen daarmee de sfeer waarin men met elkaar werkt.

Als mensen langere tijd met elkaar werken dan ontstaat er een bepaalde norm die bepalend is voor hoe men zaken doet. Die (ongeschreven) norm is vaak onbewust en kan over allerlei zaken gaan. We zien bijvoorbeeld medewerkers en teams die flink over hun grenzen laten gaan omdat dit er nou eenmaal bijhoort en complete zorglocaties waar men de neiging heeft tot in extreme mate over elkaar te oordelen met een zeer onveilige basisklimaat tot gevolg. Maar ook zien wij teams die heel rigide werken waardoor alle spontaniteit richting clienten verdwijnt en medewerkers die tijdens diensten veel tijd besteden aan klagen over beslissingen van bovenaf. Allemaal zaken die een positieve werkcultuur in de weg zitten. WAJZ heeft veel teams en complete locaties begeleidt naar een positievere werkcultuur en keer op keer horen we dat eigenlijk iedereen het anders zou willen. Tegelijkertijd erkennen mensen vaak dat ze er zelf ook aan mee doen waardoor het in stand kan blijven. Mensen weten dus vaak wel wat er mis gaat. De volgende stap is iets nuttigs gaan doen met wat men weet. En dat is precies waar wij met medewerkers mee aan de slag gaan.

Lees hieronder over de insteek die wij kiezen bij het verbeteren van de werkcultuur en wat we concreet kunnen betekenen. 

Naar een talentvolle praktijk

Kunnen jullie ook iets doen met het inzetten van onze talenten?

Deze vraag krijgen we van vrijwel ieder team aan het begin van een traject. Teams vinden het een gemis om geen weet te hebben van elkaars talenten. En dat is logisch omdat je daardoor eigenlijk geen optimaal gebruik van elkaar maakt. Niet alleen medewerkers stellen deze vraag aan ons, maar heel regelmatig horen we managers ook ‘verzuchten’ dat teams veel meer met elkaar kunnen ‘oplossen’ als ze elkaar inzetten. Vaak wordt er relatief kort en oppervlakkig iets gedaan met dit thema. Iedereen die in de zorg werkt heeft weleens het eeuwige talentenspel gedaan, maar echt diepgaand doorgaan op dit belangrijke onderwerp gebeurt te weinig.

Lees hieronder hoe wij teams, afdelingen en hele locaties helpen om een plek te worden waar men als vanzelfsprekend weet heeft van elkaars kennis, kunde en talenten. 

Procesbegeleiding

Omdat denk- en besluitvormingsprocessen een frisse, onafhankelijke blik kunnen gebruiken

Zelforganiserende teams zijn in opkomst. De verschuiving van hiërarchische aansturing naar zelf- organisatie doet een groot beroep op het zelfsturende vermogen van medewerkers. Behalve dat ze verantwoordelijk zijn voor hun cliënten en hun eigen loopbaan, zijn ze dat nu ook voor de onderlinge samenwerking en de organisatie op de afdeling. Bij discussies over belangrijke veranderingen of complexe vraagstukken kunnen emoties soms hoog oplopen. Dat is heel begrijpelijk. Immers, mensen willen graag het grotere belang dienen, maar zijn ook vaak geneigd vanuit eigen belang te praten. Met afstand en objectief kijken naar de eigen organisatie of het eigen aandeel is ingewikkeld. Je wilt wel voor jezelf opkomen, maar geen krediet verliezen bij je collega’s. Je bent namelijk van elkaar afhankelijk.

In al deze situaties kan het wijs zijn om een externe procesbegeleider te vragen het denk- en besluitvormingsproces te begeleiden. Groepsdynamiek hoort erbij, maar moet natuurlijk geen groepsdynamiet worden.

Lees hieronder wat de waarde is van procesbegeleiding.  

Begeleiding bij conflicten

Mooi! Een conflict!?

Waar mensen met elkaar moeten samenwerken ontstaan conflicten. Dat is een feit. En dat is ergens een goed teken: het betekent dat de basisveiligheid voldoende aanwezig is en mensen betrokken zijn bij elkaar en hun werk. Een conflict ontstaat wanneer je een verschil van mening hebt over wat juist is: Het kan zijn dat een collega een stijl van begeleiden hanteert die de jouwe niet is, dat een collega veel te assertief of juist helemaal niet assertief reageert of niet openstaat voor andere inzichten. We kunnen dit lijstje aanvullen met nog tientallen voorbeelden die we regelmatig voorbij zien komen.

Want een conflict is snel bereikt. Collega’s zoeken elkaar meestal niet uit en kunnen dus heel verschillend zijn. Die diversiteit is van grote meerwaarde in een team, mits verschillen worden gewaardeerd en conflicten ook effectief worden opgepakt.

Lees hieronder hoe je van een problematisch conflict een kans maakt. 

Mindful leidinggeven

Mindfulness op het werk

Iedereen wil graag bevlogen en met plezier werken. Iedereen wil een team dat ook onder hoge druk effectief samenwerkt. Kwaliteit leveren aan tevreden clienten is het doel. En dat lukt alleen met gezonde en bevlogen medewerkers en zelfbewuste vitale managers.

Mindfulness is daartoe een onmisbare ‘way of work.’ Mindfulness betekent met aandacht aanwezig zijn met een open en oordeelvrije opmerkzaamheid. Die bewuste aandacht en opmerkzaamheid helpt je om niet aan stress ten onder te gaan en vriendelijk te blijven naar jezelf. In je neiging alles onder controle te houden kun je behoorlijk streng worden, wat een groot beroep doet op je doorzettingsvermogen. Dat is prima als je even een deadline moet halen op korte termijn, maar funest als het gaat om een dagelijkse staat van werken.

Lees hieronder meer over wat mindfulness jou kan brengen. 

Tijdelijke opdrachten

Begeleiden van veranderingen vraagt om stevige aandacht voor borging

Veranderingen kan je op allerlei manieren voor elkaar krijgen. En dat is precies waar wij graag het verschil maken.

Een (interim) manager of projectleider doet er geen goed aan om enkel ‘de lieve vrede’ te bewaren, maar ook niet om mensen tegen het been te schoppen. Of door de geschiedenis te ontkennen. Als je als (interim) manager of projectleider het initiatief neemt om iets nieuws te laten groeien of aan de knoppen zit om een al geformuleerde verandering in gang te zetten dan is het belangrijk om je te realiseren dat de medewerkers de wortels zijn. En die wortels zijn nodig voor een stevige groei. Na het vertrek van een tijdelijk functionaris is het de bedoeling dat medewerkers samen verder groeien. En als je wilt dat medewerkers die nieuwe toekomst met elkaar gaan maken dan lukt dat beter als zij betrokken en geraadpleegd worden, als ze mee mogen denken. Dat creëert eigenaarschap en als het even kan ook al draagvlak. Bij moeilijke momenten die nog komen kan dat van onschatbare waarde zijn.

Wil je een cultuuromslag of innovatie doorvoeren, met respect voor de geschiedenis en wensen van medewerkers, dan helpen we daar graag bij. 

Lees hieronder verder over onze ervaring en welk type opdrachten we graag aannemen. 

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief