Naar een talentvolle praktijk

Naar een talentvolle praktijk

Kunnen jullie ook iets doen met het inzetten van onze talenten?

Deze vraag krijgen we van vrijwel ieder team aan het begin van een traject. Teams vinden het een gemis om geen weet te hebben van elkaars talenten. En dat is logisch omdat je daardoor eigenlijk geen optimaal gebruik van elkaar maakt. Niet alleen medewerkers stellen deze vraag aan ons, maar heel regelmatig horen we managers ook ‘verzuchten’ dat teams veel meer met elkaar kunnen ‘oplossen’ als ze elkaar inzetten. Vaak wordt er relatief kort en oppervlakkig iets gedaan met dit thema. Iedereen die in de zorg werkt heeft weleens het eeuwige talentenspel gedaan, maar echt diepgaand doorgaan op dit belangrijke onderwerp gebeurt te weinig.

Precies dit was de aanleiding voor ons om door te denken over het belangrijke thema ‘talenten’. Het is namelijk inderdaad waar. Teams maken doorgaans veel te weinig gebruik van elkaars talenten en dat is zonde. Als team ben je namelijk samen verantwoordelijk voor goede zorg. Juist omdat je samen zoveel meer kan dan alleen, is het wijs goed te bepalen wat je met elkaar in huis hebt aan kennis, kunde en talenten.  Wij hebben een traject ontwikkelt waarbij medewerkers gedurende een langere periode de focus gaan leggen op talenten. Via de talententoolbox maken medewerkers kennis met meer dan 100 werkvormen die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Samen werken zij toe naar een ‘talentvolle organisatie’. We komen graag meer vertellen over de stappen die we zetten in dit traject.

Wij zijn tevreden als we tijdens ons evaluatiegesprek kunnen vaststellen dat de locatie waar we ons hebben ingezet zichzelf een locatie kan noemen waar medewerkers elkaars talenten kennen en benutten. Ook is een belangrijk resultaat dat medewerkers zelfstandig in staat zijn om de talentvolle praktijk handen en voeten te geven.

Voor iedereen die graag op een plek wil werken waar talent gezien en benut wordt. In feite werken we met iedere geïnteresseerde die staat te popelen om meer te doen met talenten. De grootte van de groep is niet van belang omdat de methode aangepast kan worden aan zowel kleine als grote samenstellingen van mensen.

Dit hangt uiteraard af van de grootte van de groep. Meestal implementeren we de talentvolle praktijk op locaties waar gemiddeld 20 of meer mensen werkzaam zijn en is onze ervaring dat we gedurende een half jaar tot een jaar verbonden zijn aan de locatie. In die periode organiseren we een aantal bijeenkomsten en vaak ook een of meerdere teamdagen om zoveel mogelijk te kunnen doen in de beperkte tijd die er is.

Komen tot een talentvolle praktijk gebeurt op de werkplek zelf. Daar moet het nou eenmaal gebeuren! Teamdagen organiseren we in samenspraak met elkaar altijd op een locatie tuiten de werkplek.

Voor het komen tot een talentvolle praktijk is er geen sprake van een bepaald niveau. Iedereen heeft talenten en het is aan ons om die in samenwerking met de mensen met wie we werken naar boven te halen.

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief