Procesbegeleiding

Procesbegeleiding

Omdat denk- en besluitvormingsprocessen een frisse, onafhankelijke blik kunnen gebruiken

Zelforganiserende teams zijn in opkomst. De verschuiving van hiërarchische aansturing naar zelf- organisatie doet een groot beroep op het zelfsturende vermogen van medewerkers. Behalve dat ze verantwoordelijk zijn voor hun cliënten en hun eigen loopbaan, zijn ze dat nu ook voor de onderlinge samenwerking en de organisatie op de afdeling. Bij discussies over belangrijke veranderingen of complexe vraagstukken kunnen emoties soms hoog oplopen. Dat is heel begrijpelijk. Immers, mensen willen graag het grotere belang dienen, maar zijn ook vaak geneigd vanuit eigen belang te praten. Met afstand en objectief kijken naar de eigen organisatie of het eigen aandeel is ingewikkeld. Je wilt wel voor jezelf opkomen, maar geen krediet verliezen bij je collega’s. Je bent namelijk van elkaar afhankelijk.

In al deze situaties kan het wijs zijn om een externe procesbegeleider te vragen het denk- en besluitvormingsproces te begeleiden. Groepsdynamiek hoort erbij, maar moet natuurlijk geen groepsdynamiet worden.

Als procesbegeleider treden we op als voorzitter, iemand die de discussie stuurt en bewaakt. Wij zorgen ervoor dat alle bespreekpunten aan de orde komen en dat alle deelnemers hun mening of visie kunnen geven op het onderwerp dat op tafel ligt. We helpen voorkomen dat het gesprek blijft steken in het herhalen van standpunten of vervalt in het maken van verwijten. Het is wel belangrijk aandacht te hebben voor wat remt, om daarna te doen wat werkt.

Als procesbegeleider leren wij teams hoe je je met elkaar zo kunt ontwikkelen dat je samen tot briljante resultaten komt. We mengen ons niet in de specifieke inhoud maar bewaken en begeleiden het proces.

informatie volgt

informatie volgt

informatie volgt

informatie volgt

informatie volgt

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief