Thema: agressie en weerstand

Samenwerken aan veiligheid

Leer hoe beïnvloedend je zelf bent als het gaat om het ontstaan van lastig gedrag

In de zorg zijn weerstand en agressie helaas niet weg te denken. Alle hulpverleners kunnen hiermee te maken krijgen. Agressie roept spanning op en vaak voel je je hierin onthand of geïntimideerd.

We weten uit ervaring dat het voortbestaan van (forse) weerstand en agressie kan leiden grote spanning en demotivatie in het werk. Daarom zijn we aan de slag gegaan met een training die jou kan handvatten geeft in hoe je hiermee om kan gaan, zodat je (weer) invloed krijgt op de situatie.  Het resultaat is een training die jou gaat helpen bij het omgaan met en hanteren van agressie. Deze bieden we in verschillende vormen aan.

 

Inhoud 

De training is opgebouwd uit vijf modules. In de eerste module sta je stil bij het thema agressie (waar hebben we het over), zodat je hierna aan de slag kan met je eigen kijk op agressie (wat vind ik ervan). Vanuit hier ga je verder met je (on)mogelijkheden in situaties waarin agressie zich voordoet (wat kan, wil en moet ik ermee). Uiteraard wordt er in de training ook uitgebreid stilgestaan bij hoe verder ná de agressie (opvang, nazorg & veiligheidsbeleid). Wanneer je de training afrondt, ben je je eigen agressie-expert (hoe verder in de praktijk van alledag).

Vorm

We bieden de training in verschillende varianten aan. De training kan op locatie worden georganiseerd, maar kan ook hybride worden aangeboden.  Ook organiseren we regelmatig een workshop over een van de thema's uit het programma of een hele teamdag rondom hetzelfde thema. Kijk gerust naar wat het beste bij jou past.

Op locatie

Het programma kan, afhankelijk van de vraag, georganiseerd worden in een training van vier, vijf of zes dagdelen. We geven de training op locatie aan een groep van maximaal 10 personen. In de meeste gevallen gaat het dan om teams die stevig willen stilstaan bij dit onderwerp.

Hybride

In de hybride variant volg je de training grotendeels online, in je eigen tempo. Dit doe je óf samen met jouw team óf als individu in een gemixte groep met collega’s van andere organisaties die tegen hetzelfde aanlopen als jij.

Bij aanvang krijg je toegang tot een online omgeving waarin alle modules staan. Elke module bevat een werkboek met theorie, oefeningen en ondersteunende filmpjes.

Na elke module organiseren we een online zoommeeting met alle deelnemers. Hierin bespreken we bijvoorbeeld wat je hebt geleerd, vragen we je waar je de komende twee weken op wil gaan focussen en hoe je dat gaat bereiken. Dit neem je vervolgens weer mee naar de volgende zoombijeenkomst, zodat je de hele training door van en met elkaar leert.

Daarnaast organiseren we gedurende de training twee livedagen, waarin je (op ongedwongen wijze) gaat oefenen met casuïstiek zodat je alles wat je in de voorgaande modules hebt geleerd in een veilige omgeving kunt uitproberen. Ook ga je op de livedag met je medecursisten aan de slag over hoe er in jou en hun team wordt omgegaan met het thema agressie en wat jullie hierin van elkaar kunnen leren (of juist niet).

Workshops

Regelmatig geven we workshops (online of op locatie) over het omgaan met agressie of over een thema wat hiermee samenhangt. Deze workshops worden ervaren als een laagdrempelige en interactieve manier om kennis te maken met het thema. Het geeft vaak op een snelle manier inzicht in waarin verdere verdieping wenselijk is.

Fysieke technieken

Wij zijn ervan overtuigd dat het inzetten van fysieke technieken zoveel als kan moet worden voorkomen en gelukkig wordt dit langzaamaan ook de norm. Kennis, inzicht in elkaar en goede afspraken kunnen al een heel positieve bijdrage leveren in het voorkomen van fysiek ingrijpen.

Toch begrijpen we als geen ander dat je soms niet anders kunt en dat je, als je dan ingrijpt, je dit op een zo menswaardig mogelijke manier wil doen. Als jij en je team hierin vaardiger willen worden, helpen we jullie graag. Dit zodat jullie samen op een zo veilige manier (voor zowel jullie als de cliënt) kunnen ingrijpen.

 

Na dit programma ben je bekend met de achtergronden van agressie en weerstand, ben je in staat om ongewenst gedrag eerder te signaleren en weet je hoe te handelen als dit van je wordt gevraagd. Bovendien ben je na dit programma meer op de hoogte van je eigen grenzen en, als je het volgt als team, ook van die van je collega’s. Het resultaat is dat agressie op de werkvloer afneemt en het sociale veiligheidsgevoel onder collega’s en cliënten toeneemt. Daarnaast leidt dit programma voor teams er toe dat er in bijna alle gevallen ook eenduidiger wordt gewerkt dan voorheen.

Voor professionals die werkzaam zijn op een woon- of dagbestedingslocatie, in hun rol te maken krijgen met agressie en weerstand en de behoefte hebben om hier professioneler mee om te gaan. Het programma is ook geschikt voor mensen die ambulant werken.

Dit programma kan je volgen op verschillende manieren en de intensiteit ervan hangt af van je wens. De kosten zijn gebaseerd op het aantal dagdelen. Er bestaan subsidieregelingen voor organisaties die werk maken van veiligheid en daar draagt dit programma zeker aan bij. Deze cursus is bij een aantal instellingen al een flink aantal jaren opgenomen als standaard aanbod rondom weerstand en agressie. Voor referenties kunnen wij uiteraard altijd zorgen.

Bij voldoende belangstelling (max. 10 personen) wordt dit programma incompany aangeboden aan (gemixte) teams. Voor de hybride variant volg je een deel online en zijn de live dagen op makkelijk bereikbare locaties. De locatie wordt per groep bepaald.

Het programma wordt vooral gevolgd door agogisch werkenden van niveau drie, vier en vijf. Gedragswetenschappers en managers doen ook regelmatig mee. 

Ons aanbod

Contact

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief: