Samenwerken aan veiligheid

Samenwerken aan veiligheid

Leer hoe beïnvloedend je zelf bent als het gaat om het ontstaan van lastig gedrag

In  de gezondheidszorg is weerstand en soms zelfs agressie helaas niet weg te denken. Alle hulpverleners, op welk niveau dan ook, kunnen hier mee te  maken krijgen en vaak bepaalt dit in grote mate de bewegingsvrijheid. Het onderwerp is voor velen eng en vaak voelen betrokkenen zich onthand of geïntimideerd. Dat het voortbestaan van (forse) weerstand en agressie kan leiden tot een onwerkbare situatie of grote spanning en demotivatie bij het werk zal veel mensen bekend in de oren klinken. Wij komen uit de zorg en hebben ons vanaf het begin van onze loopbaan verbaast over de slechte voorbereiding die wij hebben gehad als het gaat om dit thema terwijl we er zoveel mee te maken kregen.

We hebben ons flink verdiept in dit onderwerp en zijn tot de conclusie gekomen dat een goede voorbereiding veel, heel veel problemen kan voorkomen. De kern van dit intensieve programma is dat een groot deel van het gedrag dat we ervaren als ongewenst ontstaat door onszelf. Dat klinkt wat kort door de bocht, maar toch denken we dat je er als team en als individueel hulpverlener goed aan doet uitgebreid stil te staan bij hetgeen je zelf oproept.

Agressie of lastig gedrag is niet altijd alleen maar negatief. Mensen worden vaak agressief vanuit onmacht of onbegrip of vanuit een gevoel van ‘de bomen door het bos niet meer kunnen zien’. Leren begrijpen waar lastig gedrag vandaan komt en wat er voor boodschap achter zit kan enorm helpend zijn bij het hanteren ervan.

De training

WAJZ heeft een intensief (team)programma ontwikkeld die hulpverleners voorbereidt op het hanteren van complex gedrag. We behandelen veel kennis en brengen diepgaande gesprekken op gang in het team over alle onderwerpen die samenhangen met het thema. In dit programma is het doel de handelingsverlegenheid om te buigen naar handelingszekerheid. Dat doen we door uitgebreid aandacht te hebben voor individuele en teamnormen rondom agressie en weerstand en de achtergrond en betekenis ervan te bespreken. Wij zijn er van overtuigd dat het inzetten van fysieke technieken zoveel als kan moet worden voorkomen en gelukkig wordt dit langzaamaan ook de norm. Kennis, inzicht in elkaar en goede afspraken kunnen al een heel positieve bijdrage leveren.

De combinatie van het opdoen van kennis en het oefenen met vaardigheden maakt dat deze training altijd wordt geëvalueerd als zeer helpend in het leren ombuigen van of ingrijpen bij agressie. Daarnaast leidt het in de praktijk ook tot teams die beter voor elkaar zorgen door diepgaand na te denken over opvang en nazorg na incidenten.

Een mooie bijkomstigheid van dit programma is dat het intensieve karakter ervan vrijwel altijd leidt tot meer eenduidig handelen van teams in het algemeen. Men wordt door ons uitgedaagd om steeds weer stil te staan bij het waarom van het eigen handelen. Hierdoor werkt men steeds meer toe naar het legitimeren van het individuele handelen en het handelen in een team. Op de achtergrond werken we, door middel van dit programma, dan ook altijd voor een deel aan teambuilding.

Het programma wordt afgesloten met een, bij de locatie passende, interventie die tot doel heeft om de opgedane kennis te borgen voor de langere termijn. Ook krijgen deelnemers een uitgebreide reader die ze op de lange termijn kunnen gebruiken om de stof levendig te houden. Deze training wordt zeer gewaardeerd door het werkveld! Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

 

Het programma in verschillende varianten

We bieden we het programma in diverse varianten aan. Het programma kan, afhankelijk van de vraag, georganiseerd worden in een training van vier, vijf of zes dagdelen. Ook organiseren we regelmatig een workshop over een van de thema's uit het programma of een hele teamdag rondom hetzelfde thema.

Sinds 2019 is er ook een jaarprogramma voor locaties die er aan toe zijn eens stevig stil te staan bij dit onderwerp. Voor deze variant leveren we aan het einde van het traject een op de locatie afgestemde reader af die ook na het programma nog lang gebruikt kan worden.

Na dit programma met je eigen collega’s weet je veel meer over de achtergronden van agressie en weerstand, ben je in staat om ongewenst gedrag eerder te signaleren en weet je hoe te handelen als dit van je wordt gevraagd. Bovendien ben je na dit programma meer op de hoogte van je eigen grenzen en die van je collega’s. Het resultaat, na veel teams te hebben getraind, is dat agressie op de werkvloer afneemt en het sociale veiligheidsgevoel onder collega’s en cliënten toeneemt. Daarnaast leidt dit programma er in bijna alle gevallen ook toe dat teams eenduidiger werken dan voorheen.

Voor professionals die werkzaam zijn op een woon- of dagbestedingslocatie en in hun rol te maken krijgen met agressie en weerstand en de behoefte hebben om hier professioneler mee om te gaan. Het programma is ook geschikt voor mensen die ambulant werken.

Dit programma kan je volgen in vier, vijf of zes dagdelen, afhankelijk van de leervraag. Ook is er een intensief jaarprogramma. De kosten zijn gebaseerd op het aantal dagdelen. Er bestaat voor deze training een subsidieregeling van 10.000 Euro per jaar per organisatie. Deze cursus is bij een aantal instellingen opgenomen als standaard aanbod rondom weerstand en agressie. Voor referenties kunnen wij uiteraard altijd zorgen.

Bij voldoende belangstelling (max. 10 personen) wordt dit programma incompany aangeboden aan (gemixte) teams. Voor het jaarprogramma is er uiteraard geen maximum aantal deelnemers. 

Het programma wordt vooral gevolgd door agogisch werkenden van niveau drie, vier en vijf. Gedragswetenschappers en managers doen ook regelmatig mee als dat gepast of gewenst is.

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief