Thema: agressie en weerstand

Samenwerken aan veiligheid

Leer hoe beïnvloedend je zelf bent als het gaat om het ontstaan van lastig gedrag

In de zorg zijn weerstand en agressie helaas niet weg te denken. Alle hulpverleners kunnen hiermee te maken krijgen. Agressie roept spanning op en vaak voel je je hierin onthand of geïntimideerd. We weten uit ervaring dat het voortbestaan van (forse) weerstand en agressie kan leiden grote spanning en demotivatie in het werk. Daarom zijn we aan de slag gegaan met een training die jou en je team leert invloed uit te oefenen op situaties waarin sprake is van agressief gedrag. Hierdoor gaan jullie van ‘niet weten wat te doen’ naar het krijgen van grip op spannende situaties, waardoor jullie meer rust, vrijheid en plezier in het werk zullen ervaren.

 

Inhoud 

De training is als volgt opgebouwd: allereerst wordt uitgebreid stilgestaan bij het thema agressie, zodat er vanuit een stevige (theoretische) basis aan de slag kan worden gegaan met visievorming: wat vinden jij en je collega’s eigenlijk van agressie? Vanuit hier gaan we verder met de (on)mogelijkheden in situaties waarin agressie zich voordoet: wat kan, wil, mag of moeten jullie ermee? Ook staan we uitgebreid stil bij hoe verder ná agressie (opvang, nazorg en veiligheidsbeleid) en hoe het geleerde kan worden geborgd in de praktijk van alledag.

Vorm

We bieden de training in verschillende varianten aan. De training kan op locatie worden georganiseerd. Ook organiseren we regelmatig een workshop over een van de thema's uit het programma of een hele teamdag rondom hetzelfde thema. Kijk gerust naar wat het beste bij jou past.

Op locatie

Het programma kan, afhankelijk van de vraag, georganiseerd worden in een training van vier, vijf of zes dagdelen. We geven de training op locatie aan een groep van maximaal 10 personen. In de meeste gevallen gaat het dan om teams die stevig willen stilstaan bij dit onderwerp.

Workshops

Regelmatig geven we workshops (online of op locatie) over het omgaan met agressie of over een thema wat hiermee samenhangt. Deze workshops worden ervaren als een laagdrempelige en interactieve manier om kennis te maken met het thema. Het geeft vaak op een snelle manier inzicht in waarin verdere verdieping wenselijk is.

Fysieke technieken

Wij zijn ervan overtuigd dat het inzetten van fysieke technieken zoveel als kan moet worden voorkomen en gelukkig wordt dit langzaamaan ook de norm. Kennis, inzicht in elkaar en goede afspraken kunnen al een heel positieve bijdrage leveren in het voorkomen van fysiek ingrijpen.

Toch begrijpen we als geen ander dat je soms niet anders kunt en dat je, als je dan ingrijpt, je dit op een zo menswaardig mogelijke manier wil doen. Als jij en je team hierin vaardiger willen worden, helpen we jullie graag. Dit zodat jullie samen op een zo veilige manier (voor zowel jullie als de cliënt) kunnen ingrijpen.

 

Na dit programma ben je bekend met de achtergronden van agressie en weerstand, ben je in staat om ongewenst gedrag eerder te signaleren en weet je hoe te handelen als dit van je wordt gevraagd. Bovendien ben je na dit programma meer op de hoogte van je eigen grenzen en die van je collega’s. Het resultaat is dat agressie op de werkvloer afneemt en het sociale veiligheidsgevoel onder collega’s en cliënten toeneemt. Daarnaast leidt dit programma voor teams er toe dat er in bijna alle gevallen ook eenduidiger wordt gewerkt dan voorheen.

Voor professionals die werkzaam zijn op een woon- of dagbestedingslocatie, in hun rol te maken krijgen met agressie en weerstand en de behoefte hebben om hier professioneler mee om te gaan. Het programma is ook geschikt voor mensen die ambulant werken.

Dit programma kan je volgen op verschillende manieren en de intensiteit ervan hangt af van je wens. De kosten zijn gebaseerd op het aantal dagdelen. Er bestaan subsidieregelingen voor organisaties die werk maken van veiligheid en daar draagt dit programma zeker aan bij. Deze cursus is bij een aantal instellingen al een flink aantal jaren opgenomen als standaard aanbod rondom weerstand en agressie. Voor referenties kunnen wij uiteraard altijd zorgen.

Bij voldoende belangstelling (max. 10 personen) wordt dit programma incompany aangeboden aan (gemixte) teams. Voor de hybride variant volg je een deel online en zijn de live dagen op makkelijk bereikbare locaties. De locatie wordt per groep bepaald.

Het programma wordt vooral gevolgd door agogisch werkenden van niveau drie, vier en vijf. Gedragswetenschappers en managers doen ook regelmatig mee. 

Ons aanbod

Contact

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief: