Samenwerken aan veiligheid

Samenwerken aan veiligheid

Leer hoe beïnvloedend je zelf bent als het gaat om het ontstaan van lastig gedrag

In  de gezondheidszorg is weerstand en agressie helaas niet weg te denken. Alle hulpverleners, op welk niveau dan ook, kunnen hier mee te  maken krijgen en vaak bepaalt dit in grote mate de bewegingsvrijheid. Het onderwerp is voor velen eng en vaak voelen betrokkenen zich onthand of geïntimideerd. Dat het voortbestaan van (forse) weerstand en agressie kan leiden tot een onwerkbare situatie of grote spanning en demotivatie bij het werk zal velen bekend in de oren klinken. Wij komen uit de zorg en hebben ons vanaf het begin van onze loopbaan verbaast over de slechte voorbereiding die wij hebben gehad als het gaat om dit thema terwijl we er zoveel mee te maken kregen.

We hebben ons flink verdiept in dit onderwerp en zijn tot de conclusie gekomen dat een goede voorbereiding veel, heel veel problemen kan voorkomen. De kern van deze intensieve training is dat een groot deel van het gedrag dat we ervaren als ongewenst ontstaat door onszelf. Dat klinkt wat kort door de bocht, maar toch denken we dat je er als team en als individueel hulpverlener goed aan doet uitgebreid stil te staan bij hetgeen je zelf oproept.

Agressie of lastig gedrag is niet altijd alleen maar negatief. Mensen worden vaak agressief vanuit onmacht of onbegrip of vanuit een gevoel van ‘de bomen door het bos niet meer kunnen zien’. Leren begrijpen waar lastig gedrag vandaan komt en wat er voor boodschap achter zit kan enorm helpend zijn bij het hanteren ervan.

De training

WAJZ heeft een intensieve (team)training ontwikkeld die hulpverleners voorbereidt op het hanteren van agressie. We behandelen veel kennis en brengen diepgaande gesprekken op gang in het team over alle onderwerpen die samenhangen met het thema. In deze training is het doel de handelingsverlegenheid om te buigen naar handelingszekerheid. Dat doen we door uitgebreid aandacht te hebben voor individuele en teamnormen rondom agressie en weerstand en de achtergrond en betekenis ervan te bespreken. Wij zijn er van overtuigd dat het inzetten van fysieke technieken zoveel als kan moet worden voorkomen en gelukkig wordt dit langzaamaan ook de norm. Kennis, inzicht in elkaar en goede afspraken kunnen hier een positieve bijdrage aan leveren.

De combinatie van het opdoen van kennis en het oefenen met vaardigheden maakt dat deze training altijd wordt geëvalueerd als zeer helpend in het leren ombuigen van of ingrijpen bij agressie. Daarnaast leidt het in de praktijk ook tot teams die beter voor elkaar zorgen door diepgaand na te denken over opvang en nazorg na incidenten.

Een mooie bijkomstigheid van deze training is dat het intensieve karakter ervan vrijwel altijd leidt tot meer eenduidig handelen van teams in het algemeen. Men wordt door ons uitgedaagd om steeds weer stil te staan bij het waarom van het eigen handelen. Hierdoor werkt men steeds meer toe naar het legitimeren van het individuele handelen en het handelen in een team. Op de achtergrond werken we, door middel van deze training, dan ook altijd voor een deel aan teambuilding.

Deze training wordt afgesloten met een creatieve interventie die tot doel heeft om de opgedane kennis te borgen voor de langere termijn. Ook krijgen deelnemers een uitgebreide reader die ze op de lange termijn kunnen gebruiken om de stof levendig te houden. Deze training wordt zeer gewaardeerd door het werkveld! Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

Na deze intensieve training met je eigen collega’s weet je veel meer over de achtergronden van agressie en weerstand, ben je in staat om ongewenst gedrag eerder te signaleren en weet je hoe te handelen als dit van je wordt gevraagd. Bovendien ben je na deze training meer op de hoogte van je eigen grenzen en die van je collega’s. Het resultaat, na veel teams te hebben getraind, is dat agressie op de werkvloer afneemt en het sociale veiligheidsgevoel onder collega’s en cliënten toeneemt. Daarnaast leidt deze training er in bijna alle gevallen ook toe dat teams eenduidiger werken dan voorheen.

Voor professionals die werkzaam zijn op een woon- of dagbestedingslocatie en in hun rol te maken krijgen met agressie en weerstand en de behoefte hebben om hier professioneler mee om te gaan. De training is ook geschikt voor mensen die ambulant werken.

Dit programma kan je volgen in vier, vijf of zes dagdelen, afhankelijk van de leervraag. De kosten zijn gebaseerd op het aantal dagdelen. Er bestaat voor deze training een subsidieregeling van 10.000 Euro per jaar per organisatie. Deze cursus is bij een aantal instellingen opgenomen als standaard aanbod rondom weerstand en agressie. Voor referenties kunnen wij uiteraard altijd zorgen.

Bij voldoende belangstelling (max. 10 personen) wordt deze cursus incompany aangeboden aan (gemixte) teams.

Het programma wordt vooral gevolgd door agogisch werkenden van niveau drie, vier en vijf. Gedragswetenschappers en managers doen ook regelmatig mee als dat gepast of gewenst is.

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief