Kundig Gefocust Ontspannen

Teams

Een prettige werkomgeving creëer je met elkaar. Je brengt meer tijd door met je collega’s dan met de mensen in je directe sociale omgeving. Genoeg reden denken wij om daar dan ook in te investeren. Het leveren van goede zorg vereist teamwork en dat vereist dat iedereen zijn vak bijhoudt, nieuwe dingen leert en uitprobeert en elkaar vragen durft te stellen bij de manier waarop dingen gebeuren.

Wij besteden onze tijd graag aan (complexe) problematiek in casuïstiek en tussen mensen op een dynamische werkplek in de zorg. We bieden scholing, training en begeleiding op het gebied van samenwerking, lastige casuïstiek, het hanteren van ‘moeilijk’ gedrag en het bevorderen van methodische kennis over bijvoorbeeld gespreksvoering. Het gaat wat ons betreft echter nooit alleen over het overbrengen van kennis of het leren van vaardigheden, maar vooral om mensen die met elkaar samenwerken te leren (weer) een team te worden en geen groep te blijven. Wist je bijvoorbeeld dat goed teamwork ook grote invloed heeft op het ontstaan van weerstand en agressief gedrag bij clienten?

Als je op zoek bent naar een ervaren bureau met mensen die uit het werkveld komen dan ben je bij ons aan het goede adres. Als je ons je leervraag toevertrouwt zetten wij alles op alles om je verder te helpen.

Wij voelen ons verantwoordelijk, zijn kundig en betrokken. We bewegen doelgericht en ontspannen mee met deelnemers. We worden gewaardeerd om onze aandacht en deskundigheid voor teamprocessen en onze flexibiliteit als het gaat om de weg naar het doel. We doen niet zomaar wat, maar zijn goed opgeleid en houden ons vak bij door onszelf voortdurend te ontwikkelen. Onze inzet is zo kort als kan en zo lang als nodig. Als de situatie vraagt om net een stapje meer te zetten dan doen we dat. En als doelen eerder zijn bereikt dan verwacht, dan stoppen we ook eerder.

Samenwerken aan veiligheid

Leer hoe beïnvloedend je zelf bent als het gaat om het ontstaan van lastig gedrag

In  de gezondheidszorg is weerstand en agressie helaas niet weg te denken. Alle hulpverleners, op welk niveau dan ook, kunnen hier mee te  maken krijgen en vaak bepaalt dit in grote mate de bewegingsvrijheid. Het onderwerp is voor velen eng en vaak voelen betrokkenen zich onthand of geïntimideerd. Dat het voortbestaan van (forse) weerstand en agressie kan leiden tot een onwerkbare situatie of grote spanning en demotivatie bij het werk zal velen bekend in de oren klinken. Wij komen uit de zorg en hebben ons vanaf het begin van onze loopbaan verbaast over de slechte voorbereiding die wij hebben gehad als het gaat om dit type gedrag terwijl we er zoveel mee te maken kregen.

We hebben ons flink verdiept in dit onderwerp en zijn tot de conclusie gekomen dat een goede voorbereiding veel, heel veel problemen kan voorkomen. De kern van de training is dat een groot deel van het gedrag dat we ervaren als ongewenst ontstaat door onszelf. Dat klinkt wat kort door de bocht, maar toch denken we dat je er als team en als individueel hulpverlener goed aan doet uitgebreid stil te staan bij hetgeen je zelf oproept.

Lees hieronder meer over de teamtraining die je leert hoe je weerstand en agressie met elkaar voor een groot deel kan voorkomen. 

Grip op grenzen

In vijf stappen je grenzen leren kennen en aangeven

Grenzen zijn essentieel in een goede professionele relatie met je clienten, in de samenwerking met je collega’s en eigenlijk ook voor een gelukkig leven. Maar waar ligt jouw grens? Hoe voel je aan wanneer jouw grenzen zijn bereikt en hoe geef je dat vervolgens aan?

Het aangeven van grenzen is voor de meeste van ons lastig. Zeker als je werkzaam bent in de zorg, de wereld waarin je continu ten dienste staat van anderen en waar je binnen een team afhankelijk bent van elkaar. Dus zeg je meestal ja tegen ongepast gedrag van je client. Misschien niet letterlijk, maar door het te negeren of te tolereren, want hij/zij is ziek of ‘weet niet beter’. En zeg je ‘ja’ tegen vragen van je collega’s. Direct of indirect door alles te regelen wat zij laten liggen. Want alles wat je oppakt, is goed geregeld, maakt de totale draaglast minder en je leert er toch weer van? Dat is allemaal waar. Mits de ‘ja’ tegen de ander geen ‘nee’ is tegen jezelf. Want weten wat je grenzen zijn  en daar gehoor aan geven maakt het dagelijkse werk en eigenlijk je hele leven, stukken makkelijker en vooral ook veel leuker.

Lees hieronder wat je leert in onze training van vijf bijeenkomsten

Beter samenwerken

Wij leren mensen die samenwerken graag (weer) een team te worden en geen groep te blijven

Laat ons maar tijd besteden aan (complexe) problematiek in de samenwerking tussen mensen op een dynamische werkplek in de zorg. Wij zijn goed in het aanwakkeren van het zelfoplossend vermogen van mensen die samenwerken. Dat doen we door mensen te leren weer een team te worden en geen groep te blijven. In de loop van de jaren hebben we een schat aan ervaring opgedaan met teams die niet meer wisten welke weg ze moesten inslaan.

We zijn er bijvoorbeeld van overtuigd dat de aanspreekcultuur goed moet zijn, maar dat het ook helpend is als je weet hebt van elkaars drijfveer om dit werk te doen. Zo zijn er nog een heel aantal zaken die de samenwerking weer een boost kunnen geven. Echter, geen enkele vraag over samenwerking is hetzelfde. Dat maakt dat onze begeleiding er telkens anders uit ziet.

Wij kunnen je helpen grip te zoeken, weer te krijgen en te houden.

Slimmer vergaderen

Stap voor stap naar een efficiënt en effectief overleg

Iedereen die werkt vindt vergaderen een van de meest frustrerende bezigheden tijdens het werk. Toch wordt er wat af vergaderd. Ook in de wereld van de zorg kunnen we er wat van. Voor ieder ‘wissewasje’ komen we bij elkaar en organiseren we een overleg. Vaak gebeurt dat allesbehalve gestructureerd en verlangt iedereen naar een overleg dat efficiënt en effectief is.

En onderhand begrijpen we heel goed waar die wens vandaan komt. Als er iets is dat we niet zo goed beheersen in de zorg dan is het de kunst van het vergaderen. Gelukkig zijn er al mensen die hier heel diepgaand over hebben nagedacht en wij hebben een programma ontwikkeld waarin we teams in vijf stappen leren hoe zij efficiënt en effectief kunnen vergaderen. Het scheelt niet alleen een hoop frustratie als dat is bereikt, maar ook enorm veel geld. Zet maar eens 12 mensen bij elkaar die 2 uur met elkaar vergaderen en vraag je manager eens wat dat kost..

Als wij je mogen helpen om vergaderingen beter te laten verlopen dan garanderen we dat deelnemers met minder tegenzin een overleg in stappen. We helpen je namelijk stap voor stap toe te werken naar een gestructureerd overleg dat korter duurt, meer impact heeft en energie geeft.  Een overleg waarbij het doel duidelijk is en waarin de deelnemers een rol hebben. En dat leidt vrijwel altijd tot betrokkenheid. Zo wordt een vergadering een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarin dingen effectief besproken worden zodat jij je daarna weer opgeruimd bezig kunt houden met je dagelijkse werk.

Lees hieronder hoe we je In vijf stappen loodsen naar het eindresultaat: een effectieve vergaderstructuur die energie oplevert en geen ergernis.

Flitsconsult bij vastgelopen casuïstiek

Als je lastige casuïstiek nog eens van alle kanten wilt bekijken helpen we je graag

Als je actief bent als hulpverlener dan zijn er dagen dat je van het ene naar het andere dilemma holt. Vaak worden snelle oplossingen gevraagd omdat het andere dilemma zich alweer aandient. Wanneer je als hulpverlener te maken krijgt met een situatie die spanning en dreiging met zich meebrengt kan onmacht of handelingsverlegenheid ontstaan. Wij zien regelmatig dat er dan snel beslissingen worden genomen waardoor het ‘probleem’ er even niet meer is. Een tekenend voorbeeld vinden wij de situatie van cliënten die agressief gedrag vertonen en waarbij hulpverleners zeggen dat de betreffende cliënt ‘hier niet thuishoort’. Dat zinnetje hebben we de afgelopen jaren vaak gehoord. In één voorbeeld hebben wij een cliënt op drie verschillende locaties gezien bij dezelfde instelling in één jaar tijd.

We snappen hoe dit kan ontstaan maar eigenlijk mogen dat soort schrijnende situaties zich niet voordoen. Als je middenin een dergelijke situatie zit is het soms verdraaid moeilijk om de essentie nog te zien.

Lees hieronder wat Fiept en Wajz samen kunnen doen voor jou.

Verbeter je gesprekstechnieken

Ontdek wat je met communicatie kan bereiken

Als je cliënten begeleidt bij wonen, werken, het behalen van doelen of het omgaan met eigen klachten dan is ieder mens anders dan de vorige. Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten, maar iedere vraag, ieder mens is uniek. Er is niet één aanpak die je voor iedereen uit de kast kan halen omdat het simpelweg niet werkt. De één heeft behoefte aan sturing en uitleg, de ander wil vooral informatie of alleen een stok achter de deur om door te zetten. De juiste benadering is dus vooral afhankelijk van de behoefte van degene die je tegenover je hebt. En hoe kan het dat jij en je collega bij dezelfde cliënt dezelfde benadering hanteren en je collega wel succes heeft en jij niet? Je collega heeft misschien toevallig meer een klik met deze persoon zou je kunnen denken. Dat klopt helemaal. Alleen die klik is niet zo toevallig als we vaak wel geneigd zijn te denken. De ‘klik’ die de ander ervaart is het gevolg van de juiste aandacht voor de informatie die jouw cliënt (vaak tussen de regels door) met je deelt.

‘Hoe meer je praat, hoe meer er niet besproken wordt’

Natuurlijk is het zo dat iedereen een gesprek kan voeren en het is uiteraard ook zo dat jarenlange ervaring je helpt om goed te worden in je vak. Maar er is meer uit te halen. Er zijn talloze, goed onderzochte gespreksmethoden die een grote bijdrage kunnen leveren in je dagelijks werk met cliënten.  Niet door te vertellen wat anderen zouden moeten doen. Of door mensen te overtuigen wat het belang is van ander gedrag. Maar door goed te luisteren, je bewust te zijn van je eigen invloed in het contact met anderen en vragen te stellen die anderen helpen een stap verder te komen.

Lees hieronder hoe we je kunnen scholen in methodes als oplossingsgerichte gespreksvoering, het ombuigen van gedachten of coachende gespreksvoering. Benieuwd wat we kunnen doen voor jou of je team in 1 dag? Ook dat lees je hieronder. 

Verhoog je kennis over stoornissen

Omdat iedereen het recht heeft echt begrepen te worden

Als je werkzaam bent in de zorg- en dienstverlening krijg je te maken met mensen die soms een ingewikkelde geschiedenis met zich meebrengen. Ook hebben mensen met wie je werkt vaak een lastige diagnose die niet altijd goed te begrijpen is als je daar niet voor opgeleid bent. Wat is nu eigenlijk ADHD of schizofrenie? Hoe werkt het als iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft of autistisch is?

Vaak is enige basiskennis over psychopathologie heel erg helpend. We behandelen niet alleen kennis over verschillende stoornissen, maar we staan ook stil bij de manier waarop je er effectief mee om kunt gaan in een begeleidingssituatie. Lastig of oninvoelbaar gedrag kan moeilijk zijn, maar het is vaak ook gewoon de realiteit waarmee je iets moet. Het is goed om dan in ieder geval meer te weten van de problematiek. Iedereen heeft er recht op goed begrepen te worden.

Lees hieronder over de mogelijkheden. We geven korte presentaties, workshops, maar ook intensieve trainingen. 

Verminder werkstress

Minder druk en toch meer gedaan

Iedereen wil graag bevlogen en met plezier werken. Iedereen wil werken in een team dat ook onder hoge druk effectief samenwerkt. Goede zorg leveren en tevreden clienten is het doel. En dat lukt alleen als je jezelf ook goed voelt en plezier in je werk ervaart. 

Mindfulness is daartoe een onmisbare ‘way of work.’ Mindfulness betekent met aandacht aanwezig zijn met een open en oordeelvrije opmerkzaamheid. Die bewuste aandacht en opmerkzaamheid helpt je om niet aan stress ten onder te gaan en vriendelijk te blijven naar jezelf. Mindfulness wordt soms nog weleens uitgelegd als vaag en zweverig, maar dat is echt te kort door de bocht.

Lees hieronder verder hoe je werkstress met mindfulness te lijf kan gaan en wat wij hierin kunnen betekenen. 

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief