Verbeter je gesprekstechnieken

Verbeter je gesprekstechnieken

Ontdek wat je met communicatie kan bereiken

Als je cliënten begeleidt bij wonen, werken, het behalen van doelen of het omgaan met eigen klachten dan is ieder mens anders dan de vorige. Natuurlijk zijn er ook overeenkomsten, maar iedere vraag, ieder mens is uniek. Er is niet één aanpak die je voor iedereen uit de kast kan halen omdat het simpelweg niet werkt. De één heeft behoefte aan sturing en uitleg, de ander wil vooral informatie of alleen een stok achter de deur om door te zetten. De juiste benadering is dus vooral afhankelijk van de behoefte van degene die je tegenover je hebt. En hoe kan het dat jij en je collega bij dezelfde cliënt dezelfde benadering hanteren en je collega wel succes heeft en jij niet? Je collega heeft misschien toevallig meer een klik met deze persoon zou je kunnen denken. Dat klopt helemaal. Alleen die klik is niet zo toevallig als we vaak wel geneigd zijn te denken. De ‘klik’ die de ander ervaart is het gevolg van de juiste aandacht voor de informatie die jouw cliënt (vaak tussen de regels door) met je deelt.

‘Hoe meer je praat, hoe meer er niet besproken wordt’

Natuurlijk is het zo dat iedereen een gesprek kan voeren en het is uiteraard ook zo dat jarenlange ervaring je helpt om goed te worden in je vak. Maar er is meer uit te halen. Er zijn talloze, goed onderzochte gespreksmethoden die een grote bijdrage kunnen leveren in je dagelijks werk met cliënten.  Niet door te vertellen wat anderen zouden moeten doen. Of door mensen te overtuigen wat het belang is van ander gedrag. Maar door goed te luisteren, je bewust te zijn van je eigen invloed in het contact met anderen en vragen te stellen die anderen helpen een stap verder te komen.

 

Gesprekstechnieken in 1 dag
In deze cursus staan we in één dag stil bij een aantal gesprekstechnieken die veel worden ingezet in zorg- en dienstverlening. In een wat hoger tempo komen verschillende effectieve gesprekstechnieken aan bod. Deze cursus kan heel relevant zijn als je kennis wilt maken met verschillende gesprekstechnieken, als je weer even wilt weten hoe het ook al weer zat of als je op zoek bent naar een techniek waarin je je graag verder zou willen scholen. De gesprekstechnieken die op deze dag behandeld worden zijn: oplossingsgericht werken, ombuigen van gedachten en coachende gespreksvoering. We staan stil bij de achtergronden van de verschillende technieken en oefenen met een aantal praktische interventies.

Oplossingsgericht werken
Dit is een gesprekstechniek die in de hulpverlening niet meer is weg te denken. Denken in ‘problemen’ is er tegenwoordig niet meer bij. Problemen oplossingsgericht benaderen is een manier die niet alleen zeer plezierig is in de uitvoering, maar ook sneller leidt tot resultaten. In deze methode gaan we op zoek naar wat wél goed gaat. Wat zijn nu eigenlijk de uitzonderingsmomenten waarop het probleem niet speelde? En wat waren dan de omstandigheden waarin dat lukte? Hoe ziet een ideale dag eruit en hoe die te bereiken?

Deze methode helpt mensen om verder te kijken dan het concrete probleem, om meer stil te staan bij wat er wél lukt en hoe dit is uit te breiden. Het gaat erom dat we vooruit kijken. Het verleden niet ontkennen, maar ook niet te belangrijk maken. Oplossingsgericht werken is door het combineren van kennis en het oefenen met vaardigheden voor veel mensen toegankelijk. Deze cursus is in ieder geval interessant voor zorgprofessionals. Maar ook voor leidinggevenden, coaches en sportinstructeurs kan deze methode zeer helpend zijn in het dagelijkse werk.

Ombuigen van gedachten
Eén van de gesprekstechnieken die zichzelf, in positieve zin, al jaren bewijst. De kracht van het denken is veel groter dan wij ons vaak realiseren. Gedrag van mensen komt veelal voort uit gedachten die wij hebben bij bepaalde situaties. Vaak hebben we de neiging om gebeurtenissen of gevoelens te beïnvloeden om een stap verder te zetten, maar dat is niet altijd succesvol. Willen we gewenst gedrag creëren, dan zijn het juist de gedachten die we moeten ombuigen.

In deze cursus leer je hoe je dat effectief en gemakkelijk kunt doen. We staan stil bij de theorie die aan de basis staat van deze manier van werken. We oefenen met een aantal praktische tools om dit vorm te geven in het dagelijks werk. Deze cursus is niet alleen interessant voor zorgprofessionals, maar voor iedereen die zich laat beïnvloeden door niet helpende gedachten.

Coachende gespreksvoering
Coachen is een enorm uitgeholde term, maar het is toch echt een vak!

Of je nu leidinggevende bent of werkt met cliënten, coachende vaardigheden kunnen enorm ondersteunend zijn in je uitvoerende werk. Hoe kan je mensen nu zelf aan de slag laten gaan, zelf laten nadenken en zelf de verantwoordelijkheid laten nemen? Zomaar vanuit een onderbuikgevoel handelen kan goed zijn, maar is zeker niet altijd passend. Alleen maar oplossingen aandragen ook niet, omdat mensen hier niet zelfstandiger van worden. Kennis van zaken is belangrijk als je anderen coacht en daar horen een aantal essentiële vaardigheden bij waar je niet omheen kan. WAJZ biedt rondom dit thema workshops en trainingen aan groepen. We behandelen een aantal praktische technieken die je kunnen helpen om op een professionele manier te coachen. Dat doen we door ruim stil te staan bij achtergrondkennis, maar vooral ook bij vaardigheden die je leert toepassen.

Na een training over gesprekstechnieken ken je de achtergrond van de techniek(en) en weet je deze in de basis goed toe te passen in de praktijk. 

De trainingen over gesprekstechnieken zijn er voor iedere professional die zijn/haar kennis over gesprekstechnieken wil verbeteren of verdiepen. Ook medewerkers die hun vaardigheden willen vergroten volgen deze programma's. 

De investering is zeer afhankelijk van de exacte vraag en van het beginniveau van deelnemers. Over het algemeen moet je rekenen op vier dagdelen training, gecombineerd met twee uur voorbereiding per bijeenkomst. 

Trainingen worden vrijwel altijd georganiseerd op de eigen werklocatie. Als dat niet mogelijk is stemmen we de locatie met elkaar af. 

De inhoud van de lesstof in de bijeenkomsten is op MBO+/HBO niveau.

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief