Verbetering van de werkcultuur

Verbetering van de werkcultuur

Niets is zo bepalend op een afdeling als de werkcultuur

Het woord ‘werkcultuur’ moeten we regelmatig uitleggen. Het is een breed begrip waar vanalles onder kan vallen, maar wij bedoelen daarmee de sfeer waarin men met elkaar werkt.

Als mensen langere tijd met elkaar werken dan ontstaat er een bepaalde norm die bepalend is voor hoe men zaken doet. Die (ongeschreven) norm is vaak onbewust en kan over allerlei zaken gaan. We zien bijvoorbeeld medewerkers en teams die flink over hun grenzen laten gaan omdat dit er nou eenmaal bijhoort en complete zorglocaties waar men de neiging heeft tot in extreme mate over elkaar te oordelen met een zeer onveilige basisklimaat tot gevolg. Maar ook zien wij teams die heel rigide werken waardoor alle spontaniteit richting clienten verdwijnt en medewerkers die tijdens diensten veel tijd besteden aan klagen over beslissingen van bovenaf. Allemaal zaken die een positieve werkcultuur in de weg zitten. WAJZ heeft veel teams en complete locaties begeleidt naar een positievere werkcultuur en keer op keer horen we dat eigenlijk iedereen het anders zou willen. Tegelijkertijd erkennen mensen vaak dat ze er zelf ook aan mee doen waardoor het in stand kan blijven. Mensen weten dus vaak wel wat er mis gaat. De volgende stap is iets nuttigs gaan doen met wat men weet. En dat is precies waar wij met medewerkers mee aan de slag gaan.

Een van de belangrijkste onderwerpen die wij aansnijden is de aanspreekcultuur. Als mensen in staat zijn elkaar op de goede manier aan te spreken dan ontstaat er een stevige basis en blijken medewerkers de grootste problemen zelf op te kunnen lossen. Als externe zijn wij hier vaak beter toe in staat dan bijvoorbeeld de manager of een kleine delegatie medewerkers van de locatie. Wij zitten namelijk niet in dezelfde dynamiek, maar kijken met een frisse blik mee. Bovendien hoeven mensen zich bij ons niet in te houden over hun zorgen of ergernissen want we hebben geen hiërarchische verhouding die altijd in de weg zit. Bovendien hebben wij vertrouwelijkheid zeer hoog in het vaandel staan.

We organiseren het hele proces van begin tot eind en doen wat nodig is. Zo lang als nodig en zo kort als mogelijk. De inhoud wordt bepaald door de wenselijke situatie die men voor zich ziet dus daar besteden we de meeste tijd aan. De vraag blijkt veelal namelijk anders dan hetgeen men als eerste roept. We organiseren teamdagen, teambijeenkomsten en individuele gesprekken. Dat doen we met een duidelijke focus op de einddoelen, maar ook luchtig omdat leren in een plezierige context effectiever is. Op de achtergrond denken we met leidinggeven mee hoe zij in dit proces weer in positie kunnen komen. We zijn altijd in de gelegenheid om een passende referentie te organiseren. We begrijpen namelijk heel goed dat een dergelijk intensief traject niet zomaar een stap is. Tegelijkertijd kunnen we na veel ervaring met dergelijk intensieve trajecten met een gerust hart zeggen dat de opbrengst veel tijd, ergernis en ook geld kan schelen op de langere termijn.

Het resultaat van onze ‘bemoeienis’ is dat alle betrokkenen niet alleen heel precies weten wat er keer op keer misgaat, maar ook wat men concreet moet doen om niet steeds weer in dezelfde valkuil te stappen. In ieder traject werken we toe naar een situatie waarin de basisveiligheid en de aanspreekcultuur zover als kan op orde is. We sluiten ieder traject af met enkele borgings instrumenten om zoveel mogelijk zekerheden in te bouwen.

We ondersteunen iedere locatie die in de kern een verbetering wenst in de dagelijkse werkcultuur en bereid is zich hier stevig voor in te zetten. We vragen deelnemers tijdens onze aanwezigheid kritisch naar zichzelf en elkaar te kijken en richten ons daarbij op iedereen. Dat vraagt dus van alle betrokkenen een proactieve houding.

Het hangt natuurlijk af van ‘hoe ver’ een locatie, team of afdeling moet komen, maar meestal vraagt onze ondersteuning om een wat langere adem. Je hebt een negatieve werkcultuur niet zomaar omgebogen naar een blik die gericht is op de toekomst. Aan het begin spreken we heel nauwkeurig door wat er nodig lijkt om positief te kunnen afsluiten. Wat daar ook bij hoort is dat we het tijdspad zover als kan afstemmen. Meestal zijn we gedurende een half jaar tot een jaar betrokken, maar is de intensiteit overal anders. Het kan zijn dat we eens in de twee weken enkele bijeenkomsten organiseren, maar het kan ook zijn dat we wekelijks een aantal uur op de werkvloer aanwezig zijn.

Deze vorm van ondersteuning en begeleiding is altijd op de eigen werkplek omdat het daar ook moet gebeuren. Voor teamdagen wijken we vaak uit naar een andere locatie en individuele gesprekken kunnen onder bepaalde omstandigheden ook gevoerd worden op ons kantoor in Zutphen.

Het verbeteren van de werkcultuur is niet voorbehouden aan een bepaald niveau. We werken graag met iedereen die bereid is er wat van te maken.

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief