Verhoog je kennis over stoornissen

Verhoog je kennis over stoornissen

Omdat iedereen het recht heeft echt begrepen te worden

Als je werkzaam bent in de zorg- en dienstverlening krijg je te maken met mensen die soms een ingewikkelde geschiedenis met zich meebrengen. Ook hebben mensen met wie je werkt vaak een lastige diagnose die niet altijd goed te begrijpen is als je daar niet voor opgeleid bent. Wat is nu eigenlijk ADHD of schizofrenie? Hoe werkt het als iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft of autistisch is? Vaak is enige basiskennis over psychopathologie heel erg helpend. We behandelen niet alleen kennis over verschillende stoornissen, maar we staan ook stil bij de manier waarop je er effectief mee om kunt gaan in een begeleidingssituatie. Lastig of oninvoelbaar gedrag kan moeilijk zijn, maar het is vaak ook gewoon de realiteit waarmee je iets moet. Het is goed om dan in ieder geval meer te weten van de problematiek. Iedereen heeft er recht op goed begrepen te worden.

We organiseren korte colleges van anderhalf uur, workshops van 3 uur of een training die bestaat uit meerdere workshops. Het aanbod wordt vormgegeven door mensen uit de praktijk die dagelijks werken of hebben gewerkt met de problematiek die we behandelen. We hebben het geluk dat we veel professionals kunnen inschakelen die staan te popelen om te vertellen over hun vak. Waar we extra trots op zijn is dat we een aantal ervaringsdeskundigen kunnen inzetten die vanuit hun perspectief graag komen vertellen.

Kort college 

Als je met jouw team snel wat extra kennis wilt opdoen over specifieke problematiek dan komen we graag een kort college verzorgen. Zie het maar als een les waarin we stilstaan bij de (uiterlijke) kenmerken van een bepaalde stoornis en waar je rekening mee moet houden in je begeleidingsstijl. Teams die ons vragen voor een kort college hebben veelal te maken met een acute situatie waarbij snel extra kennis over specifieke problematiek gewenst is.

Workshops 

Als je met je team net wat dieper in de materie wilt duiken organiseren we workshops over specifieke stoornissen. We gaan uitvoeriger in op de problematiek dan bij een kort college en nemen ook meer tijd voor de omgang ermee in de dagelijkse praktijk. In een workshop is er ook gelegenheid om met elkaar in te zoomen op een casus uit de dagelijkse praktijk.

Training 

In een training organiseren we een reeks workshops waarin we meerdere stoornissen behandelen. Je volgt eens in de twee weken een workshop en krijgt tussendoor opdrachten.

Afhankelijk van het programma dat je volgt heeft je kennisniveau over de gekozen problematiek een flinke boost gekregen. Je merkt dat in de dagelijkse praktijk doordat je zaken gaat herkennen en beter in staat bent te beoordelen wat dit voor jouw gedrag betekent.

De programma’s zijn geschikt voor teams van hulpverleners die te maken hebben met ingewikkelde problematiek van clienten en zich niet kundig genoeg voelen.

Het korte college duurt anderhalf uur en vraagt geen voorbereiding. De workshops duren drie uur en vraagt ook geen voorbereiding. De training bestaat uit vier workshops van drie uur die we verspreiden over gemiddeld twee maanden. Daarnaast vragen we je per bijeenkomst een (korte) opdracht te maken en je voor te bereiden op de inhoud van de volgende bijeenkomst door een aantal teksten te lezen die je van ons krijgt.

Veel teams kiezen er voor dit te organiseren op hun eigen werkplek. Het is in overleg altijd mogelijk om uit te wijken naar een andere locatie of naar ons kantoor in de binnenstad van Zutphen.

De inhoud van de lesstof in de bijeenkomsten is op MBO+/HBO niveau.

Nieuwsbrief

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief