Doen wat werkt en schrappen wat remt

Werkwijze

Ons vertrekpunt 

Iedere samenwerking begint met een gesprek. Het liefst op de locatie waar het om gaat. En met de mensen die het aangaat. Is het zinvol om een voorstelling te hebben van jullie werkplek, dan lopen we mee. We voegen in en hebben eerst de focus op commitment, op een gezamenlijke inzet, waarbij helder wordt welke spreekwoordelijke neus welke kant op staat en wat de stip op de horizon moet zijn. Deze start is een essentiële stap die ook kan leiden tot de vaststelling van een heel andere uitdaging of vraag dan eerst werd gedacht. Bij teamtrajecten starten we om deze reden altijd met een aftrapbijeenkomst met alle deelnemers. Als het nodig is gaan hier individuele gesprekken aan vooraf.

Je kan ons altijd bellen of mailen om eens een afspraak te maken. Een eerste kennismakingsgesprek is uiteraard gratis. Zien we daarna wel weer verder.

Onze aanpak

Als het niet helemaal gaat zoals het moet of als je vastloopt in je werk om welke reden dan ook, dan kom je niet vooruit. Of niet snel genoeg, of niet naar de juiste kant. Het is net als fietsen. Als je platte banden hebt of vierkante wielen dan kom je er niet, of niet heel ver. En met wind tegen of de tegen de bult op, kost het veel kracht. Al heb je geen invloed op de kant waarop de wind waait, je hebt wel invloed op de staat van je fiets, de route die je kiest en de manier waarop je fietst.

Deze metafoor typeert onze werkwijze. We hebben oog voor de fiets, de route en de omstandigheden. We schrappen wat remt en doen wat werkt. Daarvoor zetten we in wat we in huis hebben. En al zeggen we het zelf, dat is inmiddels heel wat: didactische kennis door jarenlange ervaring in het onderwijs, mensenkennis uit jarenlange ervaring in de forensische en geestelijke gezondheidszorg, behandelkennis, ervaring door vele opleidingen, trainingen en cursussen. Maar ook een flinke dosis kennis en ervaring in dynamieken tussen mensen zoals mediation, conflictbegeleiding en teamcoaching.

Wij komen niet vertellen hoe het zit of hoe het beter kan. Dat weten deelnemers aan onze programma’s vaak veel beter. We geloven in de vindingrijkheid van deelnemers en nemen hen via praktijkgerichte, afwisselende programma’s en goede gesprekken mee naar een eindresultaat waarbinnen eenieder beter tot zijn recht kan komen, zonder het verleden te negeren. We staan stil bij de lessen die we kunnen leren uit het verleden. Leren moet aansluiten bij het niveau, de leerstijl en de behoeften van deelnemers. Maar het moet vooral ook inspirerend zijn en motiveren tot verbeteren. Met plezier leren geeft energie en schept vertrouwen. En dat motiveert tot verandering. We weten uit ervaring dat verandering echt een kans krijgt als het uit mensen zelf komt.

We gaan ervan uit dat jij en of je team in huis hebben wat nodig is om vooruit te komen. Wij kijken vooral mee naar wat jou of jullie remt of de wind in de rug geeft. Het antwoord vinden we soms in een van onze trainingen, en soms ook niet. Precies daarom is het vaak maatwerk.

Plan vooraf

Ondanks het feit dat we met een zo gedetailleerd mogelijk voorstel komen, hebben we vooraf geen volledig dichtgetimmerd plan. Plannen bouw je niet op papier, maar met mensen. Onze ervaring in het begeleiden van mensen en groepsdynamiek heeft ons geleerd dat het grootste effect bereikt wordt wanneer we plannen ook weer durven loslaten en anticiperen op wat speelt.

En dan?

Als je vaardigheden aanleert, kennis opdoet of leert om dingen anders te doen, dan is training of begeleiding op weg naar dat doel zinvol. Het effect is echter vaak van korte duur. Wij hebben om die reden evenveel aandacht voor de borging van gedragsverandering op de lange termijn. Tijdens trajecten, maar vooral in de laatste fase van iedere opdracht bedenken we creatieve oplossingen die ertoe leiden dat deelnemers ook op de lange termijn zullen terugdenken aan onze bemoeienis. Die specifieke aandacht voor borging is voor ons onlosmakelijk verbonden met alles wat we doen. En natuurlijk zijn we goed geschoold in het thema gedragsverandering.

Kortom

Bij ons geen..

 • Theorieën waar niemand energie van krijgt
 • Kant en klare oplossingen
 • Ellenlange, saaie powerpointpresentaties
 • Dikke rapporten waar je amper doorheen komt
 • Gladde, overtuigende speeches
 • Onnodig lange bemoeienis
 • En alle andere varianten waar je niet op zit te wachten

Maar wel..

 • Praktische inzichten die direct toepasbaar zijn
 • Een vergroot inzicht in je eigen patronen
 • Veel aandacht voor borging
 • Plezier terwijl je leert
 • Positief verrast worden met je eigen ideeën
 • Betrokkenheid zo efficiënt en kort mogelijk
 • Een 'nee en wie wel' op vragen waarvan we weten dat anderen beter zijn dan wij

Ons aanbod

Contact

Nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief: